Odzyskaj kaucję po zakończeniu najmu


Nasza działalność koncentruje się na kompleksowym wsparciu najemców w procesie odzyskania kaucji. Prowadzimy wszelkie czynności naszych klientów
w ich imieniu. Każdy z naszych klientów jest reprezentowany przez zawodowego pełnomocnika (radcę prawnego). 


Mamy świadomość, że kwota niezwróconej kaucji może być istotnym obciążeniem finansowym. W związku z tym opracowaliśmy dwa modele współpracy, które
pozwalają na korzystanie z naszych usług również bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 


W związku z powyższym oferujemy Państwu wsparcie w odzyskaniu zatrzymanej przez wynajmujacego kaucji poprzez:
  1. wsparcie w procesie,
  2. odkupienie wierzytelności.

Wsparcie w procesie

Oferujemy nasze wspacie w całym pocesie odzyskiwania kaucji - od sporządzenia wezwania do zapłaty do momentu skutecznego wyegzekwowania należnej kwoty,
również z uwzględnieniem egzekucji komorniczej. Korzystając z naszych usług będą Państwo reprezentowani przez zawodowego pełnomocnika (radcę prawnego). 

Koszt naszych usług wynosi:
1) 123 PLN brutto - opłata z tytułu przyjęcia sprawy, płatna przed rozpoczęciem świadczenia usług,
2) dodatkowe wynagrodzenie w wysokości zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego - pobierane wyłącznie w przypadku wygrania sporu przed sądem i
odzyskania tej kwoty od wynajmującego (tzw. success fee). Dodatkowe wynagrodzenie jest pobierane od wynajmujacego (nasi klienci nie ponoszą faktycznie
tego kosztu).

 

Sprzedaż roszczenia

Mamy również na uwadze, że niektórzy nasi klienci mogą pilnie potrzebować gotówki, której zostali pozbawieni przez nieuczciwych wynajmujących. W związku z tym oferujemy
Państwu możliwość sprzedaży nam roszczenia związanego z niezwróconą kaucją.

Korzyścią tego rozwiązania jest natychmiastowy dostęp do środków pieniężnych, bez konieczności oczekiwania na zakończenie postępowania sądowego w zakresie zwrotu kaucji.

Cena odkupienia wierzytelności jest określana indywidualnie, po dokonaniu analizy całokształu sprawy.
 
 

 

 Powered by: www.cdx.pl