Sprawdź swoją umowę najmu


Niezwykle istotną czynnością przed podpisaniem umowy najmu jest szczegółowa weryfikacja jej treści oraz obowiązków
ciążących na najemcy. Często zdarza się, iż wynajmujący przekazują najemcy do podpisania umowę sporządzoną na
jego rzecz. W konsekwencji będzie ona zawierała zapisy umowne chroniące wyłącznie interes wynajmującego.

W ramach spraw prowadzonych przez odzyskajkaucje.pl zweryfikowaliśmy setki dokumentów dotyczących najmu.
Zazwyczaj jednak ich analiza była dokonywana dopero w sytuacji sporu pomiędzy najemcą a wynajmującym w zakresie
zwrotu kaucji. Bardzo często sporu tego można było uniknąć poprzez podjęcie przez najemcę odpowiednich działań przed
podpisaniem umowy lub w trakcie trwania najmu.

W związku z powyższym oferujemy Państwu pomoc w sprawdzeniu Państwa umowy najmu:
  1. przed jej podpisaniem, jeśli wynajmujący udostępni Państwu jej projekt do weryfikacji,
  2. po jej zawarciu, w trakcie trwania najmu.

Co mogę zyskać?

Korzystając z naszej pomocy uzyskają Państwo:
  1. analizę zapisów umowy ze wskazaniem, które z nich są dla Państwa niekorzystne oraz poradę co można w tej sytuacji zrobić,
  2. omówienie w jasny sposób ciążących na Państwu obowiązków,
  3. zestaw wskazówek co zrobić, aby ograniczyć ryzyko sporu z wynajmującym,
  4. wskazówki co zrobić, aby w otrzymać zwrot całej kwoty kaucji po zakończeniu najmu.

Jak jest koszt?

Koszt kompleksowej weryfikacji umowy przez specjalistów odzyskajkaucje.pl wynosi wyłącznie 50 PLN. 
 

Aby skorzystać z naszej pomocy należy:

  1. przesłać do nas wiadomość e-mail korzystając z poniższego formularza
  2. w załączniku przesłać umowę najmu
  3. opłacić koszt usługi i przesłać potwierdzenie przelewu wraz z umową najmu (dane do przelewu poniżej).

Naszą analizę prześlemy Państwu w ciągu 48 godzin od przesłania zapytania zgodnie z wyżej przedstawionym schematem.Dziękujemy ! e-mail został przesłany.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do prowadzenia korespondencji elektronicznej.

Przepisz nazwę z obrazka


 

Dane do przelewu

Odbiorca: Radosław Klasiński dilatio.pl
Adres: Orle 51, 86-330 Mełno
Kwota: 50 PLN
Tytuł: Sprawdzenie umowy najmu - imię i nazwisko
Nr rachunku bankowego: 38 1090 1030 0000 0001 3632 7004

 

 

 

 Powered by: www.cdx.pl